Campagnemanagement

Ruimtemissies worden voorbereid als een campagne en daarmee wordt het doel bereikt. Daar ligt een overeenkomst met marketing en communicatie: daarbij wordt ook gewerkt met een campagneaanpak. Met de NASA-aanpak van ruimtemissies voor ogen, creëren wij de structuur voor een geïntegreerde campagneaanpak. Van de briefing tot en met de evaluatie van het resultaat.

Campagnemanagement begint bij de analyse van het onderwerp, de doelgroep en de belangen van de stakeholders. Met vragen als ‘hoe engageren we de stakeholdergroepen optimaal?’ tot advies over het best mogelijke responsemechanisme. Wij hebben ervaring met reclamecampagnes en reputatieprojecten, zowel met korte- als lange-termijn-doelstellingen. We doen dit in co-creatie en houden ondertussen de focus scherp op de bal: het eindresultaat.

Vraagstuk voor
Ornée & Company?

Daar komen we snel genoeg achter als we even contact hebben.